نمایش تعداد 
عنوان
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت زنان روستايي شهرستان عجب شیر
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت زنان روستايي شهرستان شیراز
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت زنان روستايي شهرستان شبستر
افزایش 27 میلیارد ریالی سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان
انتصاب نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی
افزایش 60 میلیارد تومانی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی گلستان
برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد
طی صدور احکام جداگانه ای از سوی معاون وزیر اعضای اتاق فکر صندوق پژوهش و فناوری تعیین شدند
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی تاکستان
جلسه هم اندیشی شرکت مادر تخصصی، صندوق استان خوزستان و صندوق شهرستان شوش

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی