نمایش تعداد 
عنوان
برگزاری جلسه هم اندیشی برای افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هيات مديره صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی استان یزد
پرداخت 28 میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان توسط صندوق استان خراسان جنوبی در مهرماه 96
بازدید مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی هرمزگان از مزرعه الگویی استبرق
تشکیل هیات اجرایی تاسیس صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی استان کردستان
پرداخت تسهیلات ضروری به مبلغ 15 میلیارد ریال جهت خرید انواع بذر
برگزاری نشست معرفی و ارائه خدمات صندوق حمایت از توسعه پژوهش وفناوری به شرکت های دانش بنیان
بازدید رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق منابع طبیعی هرمزگان از صندوق منابع طبیعی کرمان
برقراری ارتباط اداری بین صندوق استان گیلان، سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان‌های تابعه
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هيات مديره صندوق استان گیلان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی