نمایش تعداد 
عنوان
برگزاری کارگاه آموزش اقتصادی کردن گونه کُنار با همکاری صندوق منابع طبیعی استان هرمزگان
دیـدار مـدیرعـامل صنـدوق منابع طبیعی هرمزگان با رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان هرمزگان
بازدید نماینده شرکت مادر تخصصی از صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان
برگزاری مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان با حضور اکثریت سهامداران
افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی اصفهان به میزان 48 میلیارد ریال
برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی به‌طور فوق‌العاده صندوق استان زنجان
افزایش 22 میلیارد ریالی سرمایه صندوق استان آذربایجان غربی
برگزاری دوره آموزشی جنگل‌کاری مشارکتی با همکاری صندوق حمایت منابع طبیعی هرمزگان
پرداخت 20 میلیارد ریال تسهیلات توسط صندوق اصفهان برای خرید بذر
برگزاری دوره آموزشی شناسایی گیاهان داروئی با همکاری صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی هرمزگان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی