نمایش تعداد 
عنوان
مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان
برگزاری دوره آموزشی بهره برداری از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی
دومین جلسه راه اندازی زنجیره تولید در صندوق استان سیستان و بلوچستان
تفاهم نامه همکاری بین صندوق پژوهش و فناوری و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هيات مديره صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی خوسف
برگزاری مجامع عادی و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ملارد
برگزاری کارگاه آموزش اقتصادی کردن گونه کُنار با همکاری صندوق منابع طبیعی استان هرمزگان
دیـدار مـدیرعـامل صنـدوق منابع طبیعی هرمزگان با رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان هرمزگان
بازدید نماینده شرکت مادر تخصصی از صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان
برگزاری مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان با حضور اکثریت سهامداران

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی