نمایش تعداد 
عنوان
طی صدور احکام جداگانه ای از سوی معاون وزیر اعضای اتاق فکر صندوق پژوهش و فناوری تعیین شدند
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی تاکستان
جلسه هم اندیشی شرکت مادر تخصصی، صندوق استان خوزستان و صندوق شهرستان شوش
برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع فوق‌العاده صندوق استان زنجان
مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان
برگزاری دوره آموزشی بهره برداری از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی
دومین جلسه راه اندازی زنجیره تولید در صندوق استان سیستان و بلوچستان
تفاهم نامه همکاری بین صندوق پژوهش و فناوری و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هيات مديره صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی خوسف
برگزاری مجامع عادی و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ملارد

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی