نمایش تعداد 
عنوان
بیش از پنج میلیارد ریال تسهیلات به آبیاری تحت فشار در خردادماه 97 پرداخت شد
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی فارس
هم‌اندیشی نمایندگان صندوق‌های خرد سهام‌دار صندوق زنان استهبان در مشهد مقدس
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت زنان روستايي شهرستان عجب شیر
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت زنان روستايي شهرستان شیراز
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت زنان روستايي شهرستان شبستر
افزایش 27 میلیارد ریالی سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان
انتصاب نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی
افزایش 60 میلیارد تومانی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی گلستان
برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی