نمایش تعداد 
عنوان
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان سپیدان
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق زنان روستايي شهرستان سرایان
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان نی ریز
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان شهریار
برگزاری جلسه هماهنگی تولید محصولات گواهی شده در صندوق های غیردولتی
پرداخت بیش از 31 میلیارد ریال تسهیلات در تیرماه 97 توسط صندوق استان خراسان جنوبی
افزایش سرمایه صندوق استان یزد از محل تبصره 3 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی توسعه کشور
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی
انتصاب ناظر و هماهنگ‌کننده صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی استان تهران
سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی اصفهان به 599 میلیارد ریال افزایش یافت

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی