نمایش تعداد 
عنوان
برگزاری جلسه هماهنگی تولید محصولات گواهی شده در صندوق های غیردولتی
پرداخت بیش از 31 میلیارد ریال تسهیلات در تیرماه 97 توسط صندوق استان خراسان جنوبی
افزایش سرمایه صندوق استان یزد از محل تبصره 3 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی توسعه کشور
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی
انتصاب ناظر و هماهنگ‌کننده صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی استان تهران
سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی اصفهان به 599 میلیارد ریال افزایش یافت
بیش از پنج میلیارد ریال تسهیلات به آبیاری تحت فشار در خردادماه 97 پرداخت شد
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی فارس
هم‌اندیشی نمایندگان صندوق‌های خرد سهام‌دار صندوق زنان استهبان در مشهد مقدس
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت زنان روستايي شهرستان عجب شیر

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی