نمایش تعداد 
عنوان
تأمین قسمتی از نقدینگی موردنیاز اتحادیه شرکت‌های تعاونی عشایری جنوب کرمان برای خرید جو وارداتی
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور منصوب شد
تامین قسمتی از نقدینگی مورد نیاز خرید وتوزیع گوشت منجمد برزیلی توسط صندوق استان اصفهان
تأمین قسمتی از نقدینگی موردنیاز تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای توسط صندوق اصفهان
خرید تضمینی خرما توسط صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان خراسان جنوبی
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان زیرکوه
برگزاری جلسۀ اتاق فکر در صندوق حمایت از توسعۀ بخش کشاورزی زنجان
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان مانه و سملقان
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان مازندران

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی