تسلیت به مدیر عامل صندوق زنان شیراز

سرکار خانم صدیقه عباسی، مدیرعامل محترم صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شیراز، با کمال تاسف و تالم درگذشت برادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم مغفور طلب آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر و اجز جزیل از خداوند منان مسئلت داریم.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی