مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان

پرداخت بیش از مبلغ 643 میلیارد ریال برای اجرای طرح آبیاری تحت فشار

نوشته شده در شنبه, 23 آذر 1398 08:45
رو تیتر مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان از اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در مساحت 6130 هکتار در سال 1397 توسط این صندوق خبر داد.

به گزارش روابط عمومی امور بین الملل شرکت مادر تخصصی: منصور شفیعی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان درباره عملکرد یکساله صندوق درباره طرح های آبیاری تحت فشار گفت:  برای این طرح تاکنون مبلغ 643 میلیارد و 180 میلیون ریال پرداخت شده است که در مساحت 6130 هکتار انجام شده است.

وی افزود: با توجه به قرارداد منعقد شده با سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از محل اعتبارات کمک های فنی و اعتباری بند (د) تبصره 4 قانون بودجه سال 97 طی واریزی های انجام شده این مبلغ به تعداد 456 فقره پرونده به مساحت 6130 هکتار پرداخت  شد.