انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی استان اردبیل

انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی استان اردبیل با حکم رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی انتصاب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، بابک منصورپور، به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی استان اردبیلمنصوب شد.

در حکم وی آمده است: «با عنايت به پيشنهاد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل و با استناد به ماده 110 لايحه اصلاحي قانون تجارت، جنابعالي را به عنوان نماينده اين شركت در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی استان اردبیل منصوب مي نمايم.

مورد تاکید است، رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوطه و همچنين تقویت تعاملات با تشكلها، تعاوني های بخش منابع طبیعی و حفظ ارتباط برای اجرایی نمودن اهداف ، سیاستها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و مساعدت رئیس محترم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، در جهت افزايش توانايي ها و رسيدن صندوق به جايگاه شايسته در توسعه بخش منابع طبیعی آن استان در سرلوحه برنامه کاری جنابعالی قرار گیرد.

توفيق روز افزون براي جنابعالي و اعضاي محترم هيات مديره صندوق را از خداوند متعال مسئلت  مي نمايم.»

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی