برگزاری نخستین جلسه کارگروه رشد، توسعه و همفکری صندوقهای شهرستانی استان تهران

نخستین جلسه کارگروه رشد، توسعه و همفکری صندوق های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی پاکدشت، ورامین و پیشوا در روز سه شنبه 21 آبان ماه 1398 در محل دفتر صندوق شهرستان پاکدشت با حضور مدیران عامل این صندوق ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ نخستین جلسه کارگروه رشد، توسعه و همفکری صندوق های شهرستانی غیردولتی با حضور داود خلیلی، مدیرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان پاکدشت، یاسر سیاه منصور،مدير عاملصندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان ورامین و علی اردستانی محمدی،مدير عامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان پیشوا در روز سه شنبه 21 آبان ماه 1398 در محل دفتر صندوق شهرستان پاکدشت برگزار شد.

در این جلسه در مورد اهداف چگونگی همکاری ها و فعالیتهای مشترک بین این صندوق ها در بهبود ارائه خدمات و تأمین نهاده های مورد نیاز کشاورزان، بررسی و طرحهای زنجیره محور به صورت مشترک در این سه شهرستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

هر کدام از مدیران عامل صندوقها، زیربخشهای فعال منطقه خود را مطرح کردند و راهکارهایی برای خدمات بیشتر به کشاورزان ارائه دادند.

در پایان مقرر شد، در جلسه بعدی تمامی طرح ها و ایده های تازه  و جدید برای بالا بردن کیفیت زنجیره های تولید را به صورت مکتوب برای ارائه و بررسی در جلسه نگارش شود. جلسات کارگروه رشد، توسعه و همفکری هر ماه حداقل دو بار برگزار شود و تمامی تصمیمات، مصوبات به مدیریت های شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برای بررسی و راهنمائی ارسال شود.

همچنین صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان پاکدشت به عنوان دبیرخانه این کارگروه انتخاب شد تا تمامی جلسات و مصوبات توسط دبیرخانه ثبت و انعکاس و اطلاع رسانی شود.

 

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی