برگزاری جلسه تجهیز منابع صندوق با معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان گفت: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان برای افزایش سرمایه صندوق قول مساعدت داد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ منصور شفیعی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان در دیدار با محمدرضا قائدی فر، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان که در روز شنبه 13 مهرماه 1398 در دفتر صندوق برگزار شد، گزارشی از عملکرد صندوق در زیربخش های مختلف براساس اهداف و سیاست های ابلاغی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و موضوع کشاورزی قراردادی به ویژه در حوزه امور دام و عشایر ارائه داد.

وی افزود: تامین نقدینگی صندوق ها در تبصره 4 ماده 17 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 و ابلاغ مواد قانونی مرتبط با صندوق ها در قوانین سنواتی شامل ردیف های عاملیت و ردیف های قانونی در قانون بودجه سال 98 کل کشور دیده شده اند.

گفتنی است؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان قول مساعدت و انعقاد قرارداد به محض ابلاغ و دریافت اعتبارات فوق با صندوق را داد. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی