صیانت از منابع طبیعی با کمک صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی

رئیس هیئت مدیره صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی  استان هرمزگانگفت: صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی ابزاری نوین برای هدفمند ساختن برنامه های توسعه منابع طبیعی، حفظ حاکمیت دولت و صیانت از انفالاست.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛عیسی برخورداری پور، رئیس هیئت مدیره صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی  استان هرمزگان افزود: این صندوق ها در کنار تمامی نیت های مطلوبی که برای راه اندازی آنها وجود دارد، یا صیانت از انفالو با توان منابع مالی یکی از راه کارهای دولت در توانمند کردن تشکلها وتعاونی های فعال در عرصه های منابع طبیعیاست.

وی اظهار داشت:  منابع حاصل و سرمایه مالی این صندوق ها در افزایش سرعت گردش سرمایه با حضور و فعالیت و برنامه ریزی خود مردم باایجاد شرکت تعاونی در حوزه فعالیت منابع طبیعی و به سهام دار شدن در این صندوق ها جست وجوی کرد.

برخورداری پور گفت: بر پایه این راهکار می توان بخش عمده ای از چالش ها و موانع موجود مرتعداران و بهره برداران از عرصه های منابع طبیعی را رفع کرد و به منظور کسب بازده در بلند مدت و در قالب انجام طرح ها و پروژه های منابع طبیعی توسط تشکلها و شرکت تعاونی های سهامدار این صندوق با مشارکت و همکاری اداره های منابع طبیعی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و حفظ ارزش این سرمایه ملی برای نسل های آینده است.

رئیس هیئت مدیره صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی  استان هرمزگان اظهار داشت: صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی که در واقع همان مدل ارتقاء یافته صندوق های قرض الحسنه است، این نوع صندوق ها به گونه ای هستندکه مردم می توانند به عنوان سهامدار، بجای سرمایه گذاری در بانک ها با سهام دار شدن در صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی علاوه بر سوددهی، نیاز به منابع  مالی دولتی را کاهش دهند و با استفاده از منابع مالی صندوق ها در قبال ارائه طرح های تولیدی و کارگاههای کوچک و سرمایه گذاری و پشتوانه برای کارهای اجرایی در منابع طبیعی و رونق بخشیدن به فعالیت های اقتصادی تعاونی ها و تشکلها علاوه برکمک به زنجیره تولید به اشتغال پایدار در روستاها وعرصه های منابع طبیعی نیز کمک می کند.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی