برگزاری کلاس آموزشی کنترل و مبارزه با کرم خراط توسط صندوق شهریار

مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان شهريار گفت: کلینیک گیاه پزشکی و فروشگاه سموم یاس سفید شهریار با دریافت عاملیت این صندوق کلاسهای آموزشی کنترل و مبارزه با کرم خراط را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ غلامرضا رهنما، مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان شهريار گفت: کلینیک گیاه پزشکی و فروشگاه سموم یاس سفید شهریار با دریافت عاملیت این صندوق ضمن عرضه نهاده های کشاورزی نسبت به برگزاری کلاسهای آموزشی برای سهام داران این صندوق اقدام کرد.

وی افزود: این شرکت کلاس های آموزشی برای باغداران در مورد کنترل و مبارزه با کرم خراط را با استفاده از فرمول های اختلال در جفت گیری در روز های دوشنبه و سه شنبه 25 و 26 شهریورماه 1398 در مدیریت جهاد کشاورزی و در مرکز خدمات دهمویز برگزار کرد. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی