مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دامغان:

تعداد 336 فقره تسهیلات به سهامداران پرداخت شد

رو تیتر مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دامغان:

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دامغان گفت: در این مدت تعداد 336  فقره تسهیلات به ارزش حدود 33 میلیارد ریال به سهامداران پرداخت شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛محمد رضا خان بیکی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دامغان گزارشی از عملکرد 6ماهه نخست سال مالی 97-98  این صندوق ارائه کرد و گفت: در این مدت تعداد 319 فقره تسهیلات عادی به ارزش حدود 30 میلیارد ریال و تعداد 17 فقره تسهیلات ضروری به مبلغ سه میلیارد ریال به سهامداران برای استفاده در بخش های کشاورزی، دامداری و باغبانی پرداخت شد.

وی افزود: پیگیری فروش اموال مازاد جهاد کشاورزی برای افزایش سرمایه و اختصاص منابع مالی صندوق به ذخیره های تولید و انتخاب سرحلقه برای تهیه و تامین نهاده و مواد اولیه و ارائه خدمات مورد نیاز تولیدکننده در زمینه های مکانیزاسیون و امثال آن و قراردادهای جمع آوری تا بازاررسانی محصولات تولیدی کشاورزان از جمله اهداف آتی صندوق است و امید که در آینده نزدیک با کسب اعتبار از سوی دولت برای افزایش سرمایه به جذب سهامداران جدید اقدام کنیم.

خان بیکی تصریح کرد: این صندوق نخستین صندوق شهرستانی کشور است که 49 درصد از سهام آن متعلق به دولت و 51 درصد سهام آن متعلق به مردم و بخش خصوصی است.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی