رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان :

این صندوق آمادگی تشکیل تعاونی بهره برداری گیاهان دارویی را دارد

رو تیتر رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان :

رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان گفت: این صندوق آمادگی حمایت برای همکاری، تسهیل و تسریع در روند اعطای تسهیلات در زمینه تولید و اشتغال در روستا با تشکیل تعاونی بهره برداری از گیاهان دارویی را دارد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ عیسی برخورداری پور، رئیس هیئت مدیره صندوق منابع طبیعی در جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بستک در روستای نخل خین که با موضوع بهره برداری اصولی گیاهان دارویی در راستای اشتغال پایدار و رونق تولید در این روستا تشکیل شده بود، اظهار داشت: جمع آوری اصولی گیاهان دارویی در قالب شرکت تعاونی تحت نظارت کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیز داری به عنوان سرمایه های خاص روستاها مطرح است.

وی بر تشکیل شرکت تعاونی به نام این روستا و عضویت هر خانوار در این تعاونی برای جمع آوری گیاهان دارویی و فروش آن از طریق سرمایه گذار خارجی و سهیم بودن اهالی روستا از درآمد به دست آمده تاکید کرد.

 برخورداری پور هدف از برگزاری این جلسه را رفع مشکلات اشتغال به ویژه برای جوانان روستا عنوان کرد و افزود: وجود جوانان بااستعداد، خلاق و زحمت کش این روستا و حمایت صندوق از آنان باعث پیشرفت و آبادانی روستا خواهد شد .

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی