مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان يزد:

مبلغ 172 میلیارد ریال برای تأمین و افزایش ذخیره سازی نهاده های دام و طیور هزینه شده است

نوشته شده در چهارشنبه, 22 اسفند 1397 15:40
رو تیتر مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان يزد:

مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان يزد در بازه زمانی پاییز و زمستان 97 از اعتبارات تبصره بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و سایر منابع صندوق گفت:مبلغ 172 میلیارد ریال برای تأمین و افزایش ذخیره سازی نهاده های دام و طیور هزینه شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سيدعلي اکبر حسيني نسب، مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان يزد درباره عملکرد صندوق در راستای مصوبات دبیرخانه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصادی مقاومتی استان و مصوبات دوازدهمین جلسه ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید گفت: این صندوق در راستای بند 4 مصوبات دبیرخانه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مبنی بر تأمین و افزایش ذخیره سازی نهاده های دام و طیور به منظور مقابله با تحریم های غرب، در بازه زمانی پاییز و زمستان 97 از اعتبارات تبصره بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و سایر منابع صندوق مبلغ 172 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی گفت: برای خرید نهاده‌های جو، ذرت، تفاله گندم، کلزا، سویا، سبوس و کنجاله پنبه به مقدار 7،267 تن و ارزش 107 میلیارد ریال توسط شرکت توسعه خدمات جامع گستر دام و طیور یزد هزینه شده است.

حسيني نسب اظهار داشت: برای خرید نهاده سویا از شرکت پشتیبانی امور دام به مقدار 900 تن و ارزش 22 میلیارد ریال توسط شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران یزد هزینه شده است و برای   انعقاد قرارداد و خرید 1080 رأس بز مورسیا برای بهینه‌سازی تولید شیر و گوشت دام‌های سبک به ارزش 43 میلیارد ریال توسط اتحادیه شرکت‌های تعاونی دامداران استان یزد کارهایی انجام گرفته است.