مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان خبر داد:

پرداخت مبلغ بیش از یک هزار میلیارد ریال به سامانه های نوین آبیاری

رو تیتر مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان خبر داد:

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرماناز اعطای تسهیلات عاملیت اعطای کمک بلاعوض سهم دولت به طرح های سامانه های نوین آبیاریخبر داد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛منصور شفیعی،مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمانگفت: در راستای عاملیت اعطای کمک بلاعوض سهم دولت به طرح های سامانه های نوین آبیاری از محل اعتبارات قانون بودجه سال 97 به مبلغ یک هزار و 50 میلیارد ریال پرداخت شده است که مبلغ سیصد و سی و هفت میلیارد ریال از این قرارداد طی8 ماهه اول سال 97 به حساب صندوق واریز شد.

وی افزود: تعداد 273 فقره پرونده به مساحت 3370 هکتار و با معرفی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان ( معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی ) و نظارت مدیریت آب و خاک و امور مهندسی سازمان پرداخت شد.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی