توسط صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان صورت گرفت

تأمین قسمتی از نقدینگی موردنیاز اتحادیه شرکت‌های تعاونی عشایری جنوب کرمان برای خرید جو وارداتی

رو تیتر توسط صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان صورت گرفت

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان قسمتی از نقدینگی موردنیاز اتحادیه شرکت‌های تعاونی عشایری جنوب کرمان برای خرید جو وارداتی به میزان 1200 تن را تأمین کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان قسمتی از نقدینگی موردنیاز اتحادیه شرکت‌های تعاونی عشایری جنوب کرمان برای خرید جو وارداتی به میزان 1200 تن و توزیع بین شرکت‌های عشایری زیرمجموعه و عشایر منطقه جنوب کرمان را تأمین کرد.

گفتنی است؛ هزینه کلی این طرح مبلغ 14 میلیارد ریال بود که مبلغ 7 میلیارد ریال توسط صندوق و مابقی توسط اتحادیه عشایری جنوب کرمان تأمین شد.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی