تأمین قسمتی از نقدینگی موردنیاز تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای توسط صندوق اصفهان

با همکاری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان قسمتی از نقدینگی موردنیاز تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای تأمین شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ با مساعدت و همکاری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان قسمتی از نقدینگی موردنیاز تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای را تأمین کرد.

 این طرح با درخواست شرکت بهار پردیس اصفهان و پرداخت مبلغ 10 میلیارد ریال تسهیلات طی دو مرحله توسط صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان انجام پذیرفت. هزینه کلی این طرح بالغ‌بر 40 میلیارد ریال بود که مابقی توسط شرکت مجری تأمین شد.

عمده محصولات صادراتی شامل فلفل دلمه‌ای رنگی، بادمجان و گوجه‌فرنگی بود که به کشورهای هم‌جوار ازجمله روسیه، آذربایجان و امارات متحده عربی صادر شد.

لازم به ذکر است؛ تمامی مراحل تولید تا صادرات محصول شامل تولید محصولات، برداشت و سورت بندی، پالت بندی و بسته‌بندی محصولات توسط شرکت بهار پردیس اصفهان انجام می‌پذیرد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی