خرید تضمینی خرما توسط صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان

 
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان گفت: این صندوق با همکاری شرکت تعاونی روستایی شهرستان آبادان برای حمایت از کشاورزان اقدام به خرید تضمینی خرمای باغداران به نرخ مصوب  کرد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ امیر درویشی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان افزود: در سال جاری به علت کمبود و شوری آب، کیفیت خرما نیز تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کرد، بنابراین این صندوق با همکاری شرکت تعاونی روستایی شهرستان آبادان برای حمایت از کشاورزان اقدام به خرید تضمینی خرمای باغداران به نرخ مصوب  کرد.
وی تصریح کرد: علی رغم اینکه این شهرستان بین دو رود پر آب اروند و بهمن شیر قرار گرفته است، متأسفانه در سال جاری به علت کمبود و شوری آب، کشاورزی این شهرستان با مشکلات جدی روبرو شدند در حالی که خوزستان یکی از قطب های تولید خرمای کشور است و شهرستان آبادان سالانه با تولید بیش از 80 هزار تن خرما نقش مهمی در این میان ایفا می کند.
 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی