افزایش سرمایه صندوق استان یزد از محل تبصره 3 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی توسعه کشور

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی یزداز افزایش سرمایه این از محل تبصره 3 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی توسعه کشور خبر داد.

به  گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سيد علي اكبر حسيني نسب، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی یزدگفت: سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی یزد از مبلغ 525 میلیارد ریال به 635 میلیارد ریال از محل تبصره 3 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی توسعه کشور افزایش پیدا کرد.

وی افزود: با اجرای افزایش سرمایه در تیرماه امسال، سرمايه صندوق به 635 ميليارد ريال افزایش یافت که این افزایش از طريق جذب اعتبار تخصیصی از محل تبصره 3 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی توسعه کشور با مساعدت مدیریت برنامه ریزی و سازمان جهادکشاورزی استان یزد بود که مبلغ 109956 میلیون ریال به سرمایه صندوق افزوده شد.

حسینی نسب اظهار داشت: این صندوق در سال 86 با سرمایه اوليه به مبلغ 12ميليارد ريال با 78 سهام دار تشکل‌های دام و طيور فعاليت خود را آغاز کرد و هم اکنون تشکل‌های سهام‌دار این صندوق تمامی زیر بخش‌های کشاورزی شامل زیر بخش‌های دام و طیور، آبزیان، زراعت و باغبانی و صنایع کشاورزی و... را در برمی گیرند. 

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی