انتصاب ناظر و هماهنگ‌کننده صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی استان تهران

ناظر و هماهنگ‌کننده صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی استان تهران با حکم رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی انتصاب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، مصطفی جلیلی به‌عنوان ناظر و هماهنگ‌کننده صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی استان تهران منصوب شد.

در حکم وی آمده است: «با عنایت به جایگاه صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی به‌عنوان یک «نهاد توسعه ایی» باهدف تقویت حجم و کیفیت سرمایه‌گذاری و ساماندهی نیازهای مالی و اعتباری بخش کشاورزی و با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب مبنی بر استقرار ساختارشبکه ایی و تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی و از سویی لزوم و ضرورت هم‌راستایی صندوق‌های مزبور باسیاست‌ها و برنامه‌های شرکت مادر تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی بخش کشاورزی استان، لذا با عنایت به هماهنگی به‌عمل‌آمده با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان جنابعالی را به‌عنوان «ناظر و هماهنگ‌کننده صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی استان تهران» منصوب می نمائیم.

ضرورت دارد نمایندگان شرکت مادر تخصصی در صندوق‌های شهرستانی استان، هماهنگی لازم را با جنابعالی به عمل‌آورده، به‌نحوی‌که صندوق‌های شهرستانی در چارچوب سیاست و برنامه یکسان و جامع بتوانند راهبردها و سیاست‌های بخش کشاورزی استان را متناسب با اهداف، حدود و وظایف و اختیارات صندوق‌های غیردولتی پیگیری، اقدام و محقق نمایند. توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نماییم.»

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی