سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی اصفهان به 599 میلیارد ریال افزایش یافت

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی اصفهان از مبلغ 515 میلیارد ریال به 599 میلیارد ریال افزایشپیدا کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛با اجرای مرحله شانزدهم افزایش سرمایه در تیرماه سال جاری، سرمايه صندوق به 599 ميليارد ريال و تعداد سهام‌داران به 370 عضو افزایش یافت.

صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان اصفهان از طريق جلب مستمر منابع مالي تولیدکنندگان و دولت فعالیت‌های توليدي سهامداران خود را در استان اصفهان پشتيباني می‌نماید.

این صندوق در سال 83 با سرمایه اوليه به مبلغ 7.9 ميليارد ريال با 13 سهام دار تشکل‌های دام و طيور فعاليت خود را آغاز کرد و تشکل‌های سهام‌دار این صندوق تمامی زیر بخش‌های کشاورزی شامل زیر بخش‌های دام و طیور، آبزیان، زراعت و باغبانی و صنایع کشاورزی و... می‌باشند.

لازم به توضیح است؛ از ابتدای فعالیت صندوق از سال 83 تاکنون صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان شانزده مرحله افزایش سرمایه داشته که همانطوریکه توضیح داده شد در حال حاضر سرمایه فعلی صندوق 599 میلیارد ریال است.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی