برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

مجامع عمومی عادی سالانه و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در روز یکشنبه 13 اسفندماه 1396 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ بزرگ  مرادي نژاد، مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان کهگيلويه و بوير احمد گفت: این مجامع با حضور داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و قریب به 96درصد از سهامداران در روز یکشنبه 13 اسفندماه 1396 رأس ساعت 10صبح در محل سالن جلسات ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شد.

وی افزود: در مجمع عمومی عادی سالانه دستورات مجامع شامل ارائه گزارش هیئت مدیره، بازرسان قانونی، حسابرسی درخصوص نحوه عملکرد، بررسی صورتهای مالی اساسی، تراز نامه حساب سود و زیان در رابطه با سال مالی گذشته بررسی های لازمه انجام و تصمیمات لازم اتخاذ شد. همچنین در این مجمع درباره نحوه تقسیم سود و زیان سالانه، انتخاب حسابرسی و بازرسان قانونی و انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای دو سال آینده و برای سایر دستورات مجامع تصمیم گیری لازم به عمل آمد.

مرادی نژاد اظهار داشت: در مجمع عمومی فوق العاده صندوق راجع به نقل و انتقال سهام تعدادی از شرکتهای عضو تصمیمات لازم برای فروشندگان و خریداران سهام گرفته شد. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی