طی صدور احکام جداگانه ای از سوی معاون وزیر اعضای اتاق فکر صندوق پژوهش و فناوری تعیین شدند

با صدور احکامی از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اعضای اتاق فکر صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی تعیین شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ با صدور احکامی از سوی اسکندر زند؛ معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 13 تن از مدیران و صاحب‌نظران حوزه مرتبط در بخش کشاورزی به‌عنوان اعضای اتاق فکر صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی تعیین شدند.

بر اساس احکام صادره یادشده عوض علیزاده مقدم، قائم‌مقام مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، رسول زراع، معاون پژوهش و فناوری، احمد زارع فیض‌آبادی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، حمید کهرام، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، نادر قلی ابراهیمی، مشاور معاون وزیر و دبیر ستاد استفاده بهینه از ظرفیت‌ها، مجید ولدان، مدیرکل دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، حسین شیرزاد، دستیار وزیر جهاد کشاورزی، سید باقر محمودی، رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر، عباس یداللهی و آرش مظفری، نماینده شرکت‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی، رضا زرنوخی، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران، محمود قصاع، مسئول دبیرخانه صندوق‌های پژوهش و فناوری و داریوش شهریاری، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی به‌عنوان اعضای اتاق فکر صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی انتخاب شدند.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی