مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان

مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان با حضور اکثریت سهامداران در تاریخ 16 بهمن ماه 1396 راس ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات در ساختمان شماره 2 سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان با حضور داریوش اعرابی، نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و بیش از 85 درصد سهامداران در تاریخ 16 بهمن ماه 1396 راس ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات در ساختمان شماره 2 سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان برگزار شد.

در ابتدا محمدرضا پورخاتون، رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان ضمن گرامیداشت ایام دهه فجر انقلاب اسلامی از شرکت با شکوه سهامداران تقدیر وتشکر کرد و درباره خدمات رسانی بیشتر و سهولت امور سهامداران در صندوق مطالبی را بیان کرد

رضا بمانی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان نکاتی را درباره مجمع و گزارشی از عملکرد صندوق به صورت پاورپوینت ارائه کرد.

داریوش اعرابی، نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی درباره صندوقهای حمایت از توسعه  بخش کشاورزی، اهداف و وظایف آنها مطالبی را ایراد کرد .

براساس دستور کار مجمع موارد ذیل در دستور کار قرار گرفت .

در اجرای مفاد101 لایحه اصلاحی قانون تجارت، هیئت رئیسه مجمع عمومی انتخاب شدند.

مصوبات جلسه بر اساس دستور کار ارائه گزارش هیات مدیره؛ بازرسان قانونی و حسابرس شرکت درخصوص عملکرد شرکت منتهی به 31 شهریورماه و 30 اذرماه 1390 ، بررسی تصویب صورتهای مالی ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به 31 شهریورماه و 30 اذرماه 1390، بررسی وتصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه صندوق، بررسی وتصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس، انتخاب بازرسین قانونی شرکت، انتخاب حسابرس، تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها، اتخاذ تصمیم در خصوص تکلیف قانونی  برنامه ششم مبنی بر  اختصاص 20 درصد از منابع به توسعه صادرات محصولات کشاورزی، تعیین حق حضور در جلسه اعضاء هیئت مدیره، انتخاب هیئت مدیره، بررسی وتصمیم گیری در خصوص پرداخت پاداش اعضاء هیئت مدیره ؛مدیر عامل وکارکنان صندوق، تصمیم گیری در خصوص تسویه حساب  سهامداران از محل سود سالیانه انجام شد و مورد تصویب قرار گرفت.

سپس موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران به عنوان موسسه حسابرس مستقل وروزنامه واقعه کرمان به عنوان روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های صندوق برای مدت 1 سال انتخاب شدند ودر ادامه بقیه موارد در دستور کار ودر مجمع مطرح وپس از بحث وبررسی مورد تصویب قرار گرفت . 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی