دومین جلسه راه اندازی زنجیره تولید در صندوق استان سیستان و بلوچستان

دومین جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان درباره راه اندازی زنجیره تولید در تاریخ 27 دی ماه 1396 در دفتر صندوق در زاهدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ دومین جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان با حضور مدیران و کارشناسان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و اعضای هیات مدیره و برخی از سهام داران صندوق در ساعت 9 و نیم صبح  در تاریخ 27 دی ماه 1396 در دفتر صندوق در زاهدان برگزار شد.

در این جلسه شهریار رستمی، مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات، سید علی میران جدی، رئیس اداره توسعه سرمایه گذاری و احمد ابراهیمی، رئیس اداره نظارت، ارزیابی و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و مدیران عامل شرکت های خوراک دام و طیور کریمیان، کشتارگاه طیور زهک و نماینده اتحادیه مرغداران سیستان از سهامداران صندوق درباره راه اندازی زنجیره تولید بحث و گفت و گو کردند. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی