انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هيات مديره صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی خوسف

نماینده شرکت مادر تخصصی در هيات مديره صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف با حکم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی انتصاب شد.

به گزارش روابط عمومی‌و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، سید حسن رضوی به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی در هيات مديره صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف منصوب شد.

در حکم وی آمده است: «با عنايت به پيشنهاد سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان جنوبی و با استناد به ماده 110 لايحه اصلاحي قانون تجارت، جناب عالي را به عنوان نماينده اين شركت در هيات مديره صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف منصوب مي نمايم.

مورد تاكيد است ، با رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوطه و همچنين تقويت تعاملات با تشكلها ، تعاونيها و بهره برداران حقیقی بخش كشاورزي، اهداف، سياستها و برنامه هاي شركت مادر تخصصي و حفظ ارتباط مستمر با اين شركت و مساعدت رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان مربوطه، در جهت افزايش توانايي ها و رسيدن صندوق به جايگاه شايسته در توسعه بخش كشاورزي آن شهرستان اقدامات لازم به عمل آوريد.

توفيق روز افزون براي جنابعالي و اعضاي هيات مديره صندوق از خداوند متعال مسئلتمي نمايم.»

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی