دیـدار مـدیرعـامل صنـدوق منابع طبیعی هرمزگان با رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان هرمزگان

 

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان از دیدار با رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر هرمزگان در روز چهارشنبه 27 آذرماه 1396 در محل دفتر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛حجت دهقانی فورخورجی؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان گفـت: در راستای حمایت از بهره برداران منابع طبیعی به ویژه سهامداران و شرکت‌های مردم نهاد زیرمجموعه صندوق حمایت از منابع طبیعی که اغلب از قشر ضعیف و کم درآمدی هستند و از طرفی به دلیل بالا بودن هزینه های بیمه توانایی استفاده از خدمات بیمه ای را ندارند لذا صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بهترین گزینه برای بهره برداران است و اغلب افراد، تمایل به استفاده از این بیمه را دارند.

در ادامه محمدعلی دشـوارگر؛ رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر هرمزگان بیان داشت: از ویژگیهای بالقوه ای که صندوق بیمه دارد، پرداخت دو برابر سهمیه بیمه شده توسط دولت، امکان نقل و انتقال سوابق بیمه شده و دریافت مستمری پیری پس از 15 سال پرداخت حق بیمه با داشتن حداقل 65 سال سن که مـزید بـه اهمیـت ایـن بیمه است.

در پایان پیشنهاد شد که تفاهم نامه فی ما بین صندوق حمایت از توسعه منابع هرمزگان و صندق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر هرمزگان برای همکاری منعقد شود.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی