برگزاری مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان با حضور اکثریت سهامداران

مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه مجامع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي استان اصفهان در تاریخ 19 آذر 96 ساعت 9 صبح با حضور امیرحسین افیونی به‌عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در صندوق، هیئت‌مدیره و مدیرعامل و حضور اکثریت سهام‌داران در محل دفتر صندوق برگزار شد.

ابتدا امیرحسین افیونی؛ رئیس هیئت‌مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان به سیاست‌های در دست اجرا و آینده صندوق اشاره کرد.

در ادامه سيدمحمدباقرفاطمي، مديرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان گزارشی از فعالیت‌های صندوق را به‌صورت مشروح طی پاورپوینتی ارائه کرد.

سپس هیات‌رئیسه مجمع تشکیل و جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده با دستور اصلاحیه ماده 18 اساسنامه صندوق (تغییر سال مالی از 31 شهریور به 30 آذر) و جلسه عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده با دستور انتخاب بازرسان و حسابرس برگزار شد و در پایان ضمن انتخاب بازرسان و حسابرس قانونی با اصلاح ماده 18 اساسنامه سال مالی صندوق 30 آذر هرسال تعیین گردید.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی