افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی اصفهان به میزان 48 میلیارد ریال

با اجرای مرحله پانزدهم افزایش سرمایه در آذرماه سال جاری، سرمايه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان از مبلغ 467 میلیارد ریال به 515 میلیارد ریال و تعداد سهام‌داران به 365 سهام‌دار افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان اصفهان از طريق جلب مستمر منابع مالي تولیدکنندگان و دولت، فعالیت‌های توليدي سهامداران خود را در استان اصفهان پشتيباني می‌نماید.

گفتنی است؛ این صندوق در سال 83 با سرمايه اوليه به مبلغ 7.9 ميليارد ريال با 13 سهام‌دار تشکل‌های دام و طيور فعاليت خود را آغاز کرد و تشکل‌های سهام‌دار این صندوق تمام زیر بخش‌های کشاورزی شامل زیر بخش‌های دام و طیور، آبزیان، زراعت و باغبانی و صنایع کشاورزی و... می‌باشند.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی