برگزاری دوره آموزشی جنگل‌کاری مشارکتی با همکاری صندوق حمایت منابع طبیعی هرمزگان

رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی هرمزگان از برگزاری دوره آموزشی جنگل‌کاری مشارکتی در منطقه ارمک شهرستان بندرلنگه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛عیسی برخورداری پور، رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی هرمزگان گفت: هدف از اجرای طرح‌های جنگل‌کاری در درجه اول حفظ آب‌وخاک است.

وی افزود: توسعه جنگل‌کاری با مشارکت و همراهی جوامع محلی شرکت تعاونی‌ها و بومیان منطقه به‌وسیله گیاهان بومی سازگار با منطقه باعث احیاء عرصه‌های کم پوشش یا فاقد پوشش و افزایش سرانه جنگل استان و کشور می‌شود و در همین راستا دوره‌ای با حضور شرکت تعاونی‌ها، دهیاران، شوراها و مردم بومی منطقه ارمک شهرستان بندرلنگه تشکیل شد.

برخورداری پور اظهار داشت: در ادامه دوره آموزشی خانم ناصری؛ کارشناس جنگل شرح کاملی از جنگل‌کاری و اهمیت آن در تولید اکسیژن، ذخیره آب، جلوگیری از سیلاب و فرسایش و ... بیان کرد و به حفظ و احیای جنگل‌های موجود منطقه برای جلوگیری از پدیده ریز گرد و فرسایش بادی تأکید کرد

رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی هرمزگان گفت: در پایان دوره نیز کاشت نهال با حضور اعضاء شرکت تعاونی‌ها، شوراها و اهالی منطقه صورت گرفت. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی