پرداخت 20 میلیارد ریال تسهیلات توسط صندوق اصفهان برای خرید بذر

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان در فصل کشت پاییزه از محل منابع داخلی مبلغ 20 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان با توجه به  فصل کشت پاییزه و مشکل کمبود نقدینگی تعدادی از شرکت‌های تعاونی تولید و تعاونی روستایی برای خرید نهاده‌های موردنیاز و درخواست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان مبنی بر پرداخت تسهیلات به شرکت‌های مذکور موضوع در جلسه هیات مدیره صندوق مطرح و پس از بحث و بررسی با مبلغ 20 میلیارد ریال تسهیلات موافقت  و این مبلغ پرداخت شد.

لازم به توضیح است که تسهیلات فوق به تعدادی از شرکت‌های تعاونی روستایی و شرکت‌های تعاونی تولید روستایی متقاضی پرداخت شد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی