برگزاری دوره آموزشی شناسایی گیاهان داروئی با همکاری صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی هرمزگان

رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی هرمزگان از برگزاری دوره آموزشی شناسایی گیاهان داروئی در روستای رهدار رودان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ عیسی برخورداری پور؛ رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی هرمزگان گفت: دوره مذکور با هدف آشنایی بیشتر جوامع محلی و همچنین اعضاء تعاونی های فراگیر منابع طبیعی با شناسایی گیاهان داروئی برگزار شد.

اسدپور؛ کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان به عنوان استاد در این دوره حضور داشت و ضمن ارائه توضیحاتی درباره گونه های منطقه، نحوه کاشت، برداشت و نحوه استفاده اقتصادی از گونه گفت: بیش از 1000 گونه گیاهی در استان هرمزگان وجود دارد که 290 تا 300 گونه جنبه داروئی دارد

وی اضافه کرد: آویشن، ناگرد، خارشتر، کسور و ... در منطقه وجود دارد با بهره برداری مناسب می توان به احیاء و تکثیر گونه های در حال انقراض در منطقه کمک کرد .

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی