برگزاری جلسه هم اندیشی برای افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان

جلسه هم اندیشی و بررسی روند فعالیت‌ها و چگونگی مشارکت بهره‌برداران در افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان در روز چهارشنبه 26 مهرماه 96  راس ساعت 9 صبح در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛جلسه هم اندیشی و بررسی روند فعالیت‌ها و چگونگی مشارکت بهره‌برداران در افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان با حضور عليرضا شعبان نژاد، رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان، معاونین و مدیران استان گیلان و مدیران جهادکشاورزی شهرستان‌ها و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان در روز چهارشنبه 26 مهرماه 96  راس ساعت 9 صبح در سالن اجتماعات سازمان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا بهمن علیزاده، رئیس هیات مدیره و نماینده دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان گزارشی از روند و هدف تشکیل صندوق‌ها در کل کشور، تعداد و میزان سرمایه صندوق‌ها را در جلسه ارائه داد.

سپس حميد نصري، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان عنوان کرد: با توجه به تصویب مبلغ 120 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی برای افزایش سرمایه صندوق در جلسه آتی شورای برنامه ریزی، انتظار است که معاونان سازمان و مدیران جهاد شهرستان‌ها نهایت تلاش خود را برای همکاری با صندوق برای جذب سرمایه بخش خصوصی داشته باشند تا از این فرصت بهره مندی لازم را داشته باشیم.

در ادامه عليرضا شعبان نژاد، رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان اظهار داشت: برای جذب سرمایه بخش خصوصی در افزایش سرمایه صندوق، باید جلسات شهرستانی با حضور مدیرعامل، نماینده دولت در صندوق و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و با حضور فعالتن بخش کشاورزی آن شهرستان تشکیل گردد. 

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی