تشکیل هیات اجرایی تاسیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان قیر و کارزین

مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: نخستین جلسه انتخاب هیات اجرایی تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان قیر و کارزین در روز سه شنبه 27 تیرماه 96  در دفتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قیر و کارزین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ رحیم نظری گوران، مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در جلسه ای با حضور ناصر انصاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیر و کارزین، معاون فرماندار قیر و کارزین، روسای ادارات جهاد کشاورزی، پورکاظم، معاون هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان فارس و کشاورزان برگزار شد؛ گفت: در این جلسه هیات اجرایی موسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانقیر و کارزین انتخاب شدند.

وی افزود: نخستین جلسه هیات اجرایی این صندوق با سرمایه ای 49 درصدی دولت و 51 درصدی بهره برداران بخش کشاورزی فعالیت خود را در مردادماه آغاز خواهد کرد.

نظری گوران با اشاره به اهداف و ضروریت های راه‌اندازی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان قیر و کارزین خاطرنشان کرد:  هیات موسس دارای وظایفی است که باید درست آن ها را اجرایی کند.

مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ضمن شرح وظایف هیات اجرایی تمام امور لازم الاجرا توسط آن را بازگو کرد.

ناصر انصاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیر و کارزین گفت: سالانه 420 هزار تن مرکبات در این شهرستان تولید می‌شود که تنها 5 درصد از این محصولات در خود شهرستان سورت و بسته‌بندی می‌شود و 95 درصد تولیدات باغداران این شهرستان برای سورت، بسته‌بندی و فرآوری به شهرستان‌های همجوار مثل جهرم فرستاده می‌شود.

وی عدم تامین تسهیلات بانکی را عمده مشکل متقاضیان راه‌اندازی صنایع تبدیلی و واحد فرآوری مرکبات در شهرستان قیر و کارزین عنوان و بیان کرد: راه‌اندازی صنایع تبدیلی نیاز به تامین آب دارد و با وجود اینکه در شهرک صنعتی قیر و کارزین مشکل تامین آب وجود ندارد اما مسافت 40 کیلومتری مراکز تولید مرکبات شهرستان که در «باروس» و «مبارک‌آباد» قرار دارند با این شهرک صنعتی سبب شده که سرمایه‌گذاران تمایلی برای راه‌اندازی صنایع تبدیلی در این شهرستان نداشته باشند که امیدواریم با تشکیل این صندوق مشکل مالی و سرمایه گذاری برطرف شود.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی