تشکیل هیات اجرایی تاسیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فراشبند

مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: نخستین جلسه انتخاب هیات اجرایی تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فراشبند در روز سه شنبه 27 تیرماه 96  در دفتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ رحیم نظری گوران، مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در جلسه ای با حضور بیژن نادرپور، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند، محسن پورزارعی، معاون فرماندار فراشبند، روسای ادارات جهاد کشاورزی، پورکاظم، معاون هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان فارس و کشاورزان برگزار شد؛ گفت: در این جلسه هیات اجرایی موسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فراشبند انتخاب شدند.

وی افزود: نخستین جلسه هیات اجرایی این صندوق با سرمایه ای 49 درصدی دولت و 51 درصدی بهره برداران بخش کشاورزی فعالیت خود را در مردادماه آغاز خواهد کرد.

نظری گوران با اشاره به اهداف و ضروریت های راه‌اندازی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فراشبند خاطرنشان کرد:  هیات موسس دارای وظایفی است که باید درست آن ها را اجرایی کند.

مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ضمن شرح وظایف هیات اجرایی تمام امور لازم الاجرا توسط آن را بازگو کرد.

بیژن نادرپور، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند در ارتباط با وضعیت کشاورزی شهرستانی مطالبی را ارائه داد.

محسن پورزارعی، معاون فرماندار فراشبند در زمینه وضعیت اجتماعی اقتصادی کشاورزان و بهره برداران بخش مطالبی را بیان کرد و آمادگی فرمانداری برای همکاری را اعلام کرد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی