انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هيات مديره صندوق منابع طبیعی جنوب استان کرمان

نماینده شرکت مادر تخصصی در هيات مديره صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی جنوب استان کرمان با حکم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی انتصاب شد.

به گزارش روابط عمومی‌و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، علی قادری به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی در هيات مديره صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی جنوب استان کرمان منصوب شد.

در حکم وی آمده است: «با عنايت به پيشنهاد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان کرمان و با استناد به ماده 110 لايحه اصلاحي قانون تجارت، جنابعالي را به عنوان نماينده اين شركت در هيات مديره صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی جنوب استان کرمان منصوب مي نمايم.

مورد تاکید است، رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوطه و همچنين تقویت تعاملات با تشكل‌ها، تعاوني‌های بخش منابع طبیعی و حفظ ارتباط برای اجرایی کردن اهداف، سیاست‌ها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و مساعدت رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در جهت افزايش توانايي ها و رسيدن صندوق به جايگاه شايسته در توسعه بخش منابع طبیعی آن استان در سرلوحه برنامه کاری جنابعالی قرار گیرد.

توفيق روز افزون براي جنابعالي و اعضاي هيات مديره صندوق را از خداوند متعال مسئلت  مي نمايم.»

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی