انعقاد توافقنامه اعطای عاملیت پرداخت هزینه های خوداجرایی بین صندوق آبادان و موسسه جهاد نصر

 

توافقنامه اعطای عاملیت پرداخت هزینه های خوداجرایی بین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان و موسسه جهاد نصر در تاریخ 3 خردادماه 1396 در دفتر موسسه جهاد نصر اهواز امضا شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ توافقنامه اعطای عاملیت پرداخت هزینه های خوداجرایی اصلاح و  نوسازی باغات کشاورزان در حوضه آبادان و خرمشهر بین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان و موسسه جهاد نصر در تاریخ 3 خردادماه 1396 در دفتر موسسه جهاد نصر اهواز امضا شد.

در پی اعطای این عاملیت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان به مبلغ چهل میلیارد ریال فی مابین شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان و موسسه جهاد نصر به امضاء رسید.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی