انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در هيات مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي پاکدشت

نماینده شرکت مادر تخصصی در هيات مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان پاکدشت با حکم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی انتصاب شد.

به گزارش روابط عمومی‌و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، محمود امیری به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی در هيات مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان پاکدشت منصوب شد.

در حکم وی آمده است:«با عنايت به پيشنهاد رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران و با استناد به ماده 110 لايحه اصلاحي قانون تجارت، جنابعالي را به عنوان نماينده اين شركت در هيات مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان پاکدشت منصوب مي نمايم.

رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوطه مورد تاکید است و همچنين انتظار دارد انجام تعاملات مستمر با تشكل ها، تعاوني ها و بهره برداران حقیقی بخش كشاورزي و حفظ ارتباط برای اجرایی نمودن اهداف، سياست ها و برنامه هاي شركت مادر تخصصي و رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران در جهت افزايش توانايي ها و رسيدن صندوق به جايگاه شايسته در توسعه بخش كشاورزي آن شهرستان در سرلوحه برنامه کاری جنابعالی قرار گیرد.

توفيق روز افزون براي جنابعالي و اعضاي هيات مديره صندوق از خداوند متعال مسئلت مي نمايم.»     

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی