نمایش تعداد 
عنوان
دیدار رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
برگزاری جلسه کارگروه رشد و توسعه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان
افزایش 246 میلیارد ریالی سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان در سال 98
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان لنده
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان مرودشت
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان کهگیلویه
پرداخت بیش از مبلغ 643 میلیارد ریال برای اجرای طرح آبیاری تحت فشار
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان قم
انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمايت از توسعه منابع طبیعی استان اردبیل
افزایش 296 میلیارد ریالی سرمایه صندوق استان گلستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی