برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده صندوق استان گیلان

نوشته شده در دوشنبه, 26 آذر 1397 10:47

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی