پرداخت 165 میلیارد ریال قرارداد عاملیت توسط صندوق کرمان

نوشته شده در یکشنبه, 21 مهر 1398 14:18
 

در آینده نزدیک سرمایه صندوق کرمان به 54 میلیارد تومان می رسد

نوشته شده در یکشنبه, 07 مهر 1398 14:00

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی