برگزاری جلسه تجهیز منابع صندوق جنوب کرمان

جلسه تجهیز منابع صندوق حمایت از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان با حضور معاون برنامه ریزی، مدیرآب و خاک  امور مهندسی و مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت در روز یک شنبه هفتم اردیبهشت ماه در دفتر معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی: منصور شفیعی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب کرمان در جلسه تجهیز منابع صندوق و انجام تعامل و همکاری بین سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با صندوق گفت: همکاری ما باید در راستای سیاست های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باشد و ارائه شود.

وی در ادامه گزارشی از عملکرد صندوق ارائه کرد که مورد تایید قرار گرفت.

مجید سلطانی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان هم در این جلسه گفت: در راستای عملکرد خوب صندوق و این که سرمایه صندوق پایین است بنابراین از مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی خواستار ماندگاری وجوه آبیاری در حساب های صندوق شد.

وی تاکید کرد: در همین راستا مکاتبات با استاندار استان کرمان درباره تامین اعتبار لازم از محل کمک های فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوق انجام و پیگیری لازم به عمل خواهدآمد .

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی