برگزاری جلسه ستاد آبیاری تحت فشار در صندوق جنوب استان کرمان

جلسه ستاد آبیاری تحت فشار در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان با حضور مشاور وزیر و مدیرکل روش های نوین آبیاری تحت فشار و رئیس سازمان و معاونان و مدیریت آب و خاک و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها و کارشناسان مرتبط در روز سه شنبه هشتم بهمن ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی : جلسه ستاد آبیاری تحت فشار با حضور عباس زارع، مشاور وزیر و مدیرکل روش های نوین آبیاری تحت فشار و سعید برخوری، رئیس سازمان، معاونان، وحدت برخورداری، مدیریتآب و خاک، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها و کارشناسان مرتبط در محل سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان برگزار شد.

با توجه به گزارش عملکرد صندوق توسط منصور شفیعی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان نسبت به قراردادهای منعقد شده با سازمان جهاد کشاورزی و انجام هزینه های مرتبط با صندوق و اعلام رضایت رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیر آب و خاک و انجام دقیق اطلاعات و راه اندازی جامع و کامل و ارسال آمار و اطلاعات به دفتر وزارت مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.  

 عباس زارع، مشاور وزیر و مدیرکل روش های نوین آبیاری با تقدیر و تشکر از همکاری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اظهار کرد: نامه ای به امور استان های وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تخصیص یک درصد کارمزد صندوق در سطح ملی در دستور کار قرار گیرد و ما نیز پیگیری لازم را داشته باشیم تا اقدامات لازم را به عمل آورند.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی