بازدید مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس از صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارساز دفتر صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان روز چهارشنبه 16 بهمن ماه 1398 بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصصی؛ سید کمال پاک فطرت، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس در بازدید از این دفتر ضمن توصیه های لازم برای توسعه فعالیتهای زنان روستایی در راستای صحیح و متناسب با نیازهای جامعه گفت: همکاری مناسبی مبنی بر حمایت از تولیدات اعضای تحت پوشش باید صورت گیرد.

همچنین وی از دستاوردهای سهام داران صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبانکه به مناسب جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مرکز خدمات و ترویج جهاد کشاورزی برگزار شده بود، بازدید کرد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی