برگزاری کلاس های آموزشی کشت و تولید محصولات سالم زراعی باغی توسط صندوق استان خوزستان

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان کلاس های آموزشی کشت و تولید محصولات سالم زراعی باغی با مجری طرح کفشدوزک (زنجیره تولید محصولات سالم) در دزفول را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان کلاس های آموزشی کشت و تولید محصولات سالم زراعی باغی با مجری طرح کفشدوزک (زنجیره تولید محصولات سالم) به منظور ترویج و ترغیب کشاورزان برای انجام کشت به شیوه تولید توسط اتحادیه زراعی باغی دزفول و شرکت تعاونی تولید سبزینه به عنوان مجری طرح تولید محصول سالمدر دزفول را برگزار کرد.

در ادامه حمایت های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان در تولید محصولات سالم (مصرف کنترل شده کود و سم ) و تحت نظر کارشناس فنی و اجرای طرح زنجیره تولید محصول سالم که یکی از ضرورتهای امروزه در کشور است و نقش مهمی در سلامت جامعه ایفا می کند، این کلاس ها برگزار شد.

هزینه کردن در این زمینه به دلیل نقش مهمی که در توسعه کشت محصولات به شیوه کنترل شده یا سالم، خواهد داشت از وظایف صندوق در ترویج این امر مهم و نوعی سرمایه گذاری در بخش است که بطور مستقیم با سلامت همه افراد جامعه ارتباط خواهد داشت.

برگزاری کلاس آموزش و ترویجی تغذیه گیاه و توصیه های کودی (نوع محصول- هویج و کلم)، کلاس آموزشی و تغذیه ترویجی تغذیه گیاه و توصیه های کودی ( نوع محصول –پیاز و   سیب زمینی )، شناسایی و کنترل بیماریهای گیاهی ( هویج و کلم) و شناسایی و کنترل بیماریهای گیاهی (پیاز و سیب زمینی ) و فروش محصول با برند ویژه محصول سالم از برنامه بعدی این صندوق با مشارکت مجری طرح است . 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی