حضور صندوق زنان شیراز در نمایشگاه دستاورد صندوق های خرد زنان روستایی و عشایری

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان شیرازگفت: سهام داران این صندوق در نمایشگاه دستاورد صندوق های خرد زنان روستایی و عشایریدر مهرماه شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛صدیقه عباسی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان شیرازگفت: سهام داران این صندوق در نمایشگاه دستاورد صندوق های خرد زنان روستایی و عشایریاز 13تا 18 مهرماه که دربوستان آزادی شیراز برگزار شد، شرکت کردند.

وی افزود: نمایندگان 9 صندوق خرد زنان روستایی و عشایری سهام دار صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان شیراز، محصولات غذایی و صنایع دستی اعضا را به نمایش گذاشتند.

عباسی تصریح کرد: این نمایشگاه با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز و همکاری فرمانداری این شهرستان به مناسبت روز روستا و عشایر، برای نشان دادن دستاورد صندوق های خرد زنان روستایی و عشایری و همچنین فرصت های شغلی ایجاد شده در روستاهای شهرستان برپا شد.

وی بیان کرد: در نخستین روز برگزاری نمایشگاه معاونان استاندار، فرماندار شیراز، مسئولان جهاد کشاورزی استان فارس و شهرستان شیراز همچنین مسئولان اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان شیراز برای افتتاح نمایشگاه حضور یافتند.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی