بازدید مدیرعامل صندوق آبادان از کارخانه فرآوری محصولات شیلاتی

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاوری شهرستان آبادان از کارخانه تنها سهام دار صندوق فعال در حوزه فرآوری محصولات شیلاتی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ امیر درویشی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاوری شهرستان آبادان از کارخانه شرکت تعاونی 177 تنها سهام دار صندوق، فعال در حوزه فرآوری محصولات شیلاتی در روز دوشنبه 15 مهرماه 1398 بازدید کرد.

گفتنی است؛ در  این بازدید مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاوری شهرستان آبادان و مدیر کارخانه شرکت تعاونی 177  بر افزایش همکاری در توسعه کمی و کیفی و صادرات محصولات تاکید کردند.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی